خرید سایت و دامنه تاکسی فرودگاه

شما می توانید درخواست خرید خود را برای بدست گرفتن مالکیت دامنه و هاست سایت تاکسی فرودگاه برای ما ارسال کنید.

 • ماهانه ۲۰ رزرو

  بصورت میانگین ماهانه تا ۲۰ ایمیل رزرو تاکسی برای شما ارسال می شود.

 • بازدید ۳ هزار نفر

  حداقل ۳ هزار نفر از سایت شما در ماه بازدید می کنند.

 • تماس مستقیم

  ۰۹۱۲۴۶۰۰۶۵۶

  این شماره فقط بمنظور فروش سایت است

به ما ایمیل بفرستید